پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند

 

 

موقعیت جغرافیایی: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳
مساحت: ۱۰۸ هکتار
مالکیت:
شرکت ملی صنایع پتروشیمی: ۸۰%
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت: ۲۰%
زمان بهره برداری: ۱۳۸۷

 

محصولات

مقدار (هزار تن/سال)

پی وی سی سوسپانسیون

۳۰۰

پی وی سی امولوسیون

۴۰

VCM

۳۴۳

EDC

۸۹۰

کلرین

۵۸۵

کاستیک

۶۶۰

هیپوکریت سدیم

۱۶

محل تأمین خوراک:
اتیلن(شبکه گرید اتیلن منطقه ویژه)
نمک طعام(مجموعه اروند)
اسید کلریدریک(پتروشیمی کارون)
یوتیلیتی(پتروشیمی فجر)
کاربرد محصولات(تولیدات):
انواع لوله، عایق های حرارتی، شیلنگ
لیسانس و مهندسی اصولی:
شرکت Vinnolit
شرکت اوده Uhde

تارنمای شرکت