بهداشت و درمان

بهداشت و درمان ماهشهرتاریخچه بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر
پس از تاسیس پالایشگاه آبادان در سال ۱۲۸۸ ، به جهت موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی به آبهای آزاد جهان و همچنین پیشینه تجاری مناسب ،بندرماهشهربعنوان گزینه نخست برگزیده شد و تعداد ۶ اسکله و تاسیسات جنبی مربوطه و همچنین یک پالایشگاه گاز مایع در منتهی الیه خورموسی جهت صدور محصولات آن پالایشگاه احداث و به بندر صادراتی موسوم شد.
بعدها شرکت نفت ایران و انگلیس شروع به راه اندازی اسکله های بندر صادراتی و مجیدیه و تانکی فرم در بندر ماهشهر نمود.
با شروع کار شرکت نفت ایران و انگلیس تعدادی بالغ بر ۲۰۰۰ واحد مسکونی در ناحیه صنعتی جهت کارکنان و خانواده های آنان بنا گردید و همزمان یک درمانگاه جهت خدمات طب صنعتی و بازرسیهای بهداشت کار و همچنین ارائه خدمات درمانی سرپایی در بندر صادراتی و یک درمانگاه نیز در ناحیه صنعتی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به خانواده های کارکنان احداث گردید که البته از این امکانات خانواده های غیر شرکتی و مدارس نیز استفاده می کردند.
اهمیت این درمانگاهها در کنترل و پیشگیری بسیاری از بیماریهای عفونی منطقه بارز بود ضمنا” در صورت نیاز به امکانات تخصصی و بیمارستان ، بیماران به شهرستان آبادان اعزام می گردیدند.
با احداث مجتمع پتروشیمی رازی در سال ۱۳۴۶ و پس از آن مجتمع های فارابی و بندر امام و افزایش جمعیت طبی نیاز اساسی به گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی ودرمانی احساس می شد.
بنابراین بیمارستان ۷۴ تختخوابی شهید مطهری در ناحیه صنعتی احداث گردید.با شروع جنگ تحمیلی ،‌مرکزیت بهداری و بهداشت در بندر ماهشهر مستقز شد و کارکنان بهداری و بهداشت آبادان بصورت اقماری در بندر ماهشهر که پشتیبانی درمانی و بیمارستانی کارکنان صنعت نفت و جبهه را بعهده داشت مشغول به فعالیت شدند.
با احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی صنایع پتروشیمی در شهرک بعثت ،‌بیمارستان شهید مطهری بندر ماهشهر در سال ۱۳۷۸ به این بیمارستان انتقال یافت و در همین سال نیز با توجه به تاسیس سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت ،‌تمامی بهداری و بهداشت های مناطق بیست گانه سازمان به بهداشت و درمان صنعت نفت تغییر نام دادند.

تارنمای شرکت