پتروشیمی خوزستان

پتروشیمی خوزستاندرباره شرکت
پلیمرهای مهندسی، دسته ای از پلیمرهای سنتزی با ویژگی های خاص هستند که آنها را از دیگر پلیمرها متمایز می سازد . این گروه از پلیمرها دارای قابلیت کاربردی بالایی در عرصه های مختلف بوده و ویژگی برجسته آنها تلفیق دو خصوصیت « استحکام بالا» و « وزن کم » می باشد که اجازه می دهد تا این مواد با ارزش و تخصصی در بسیاری از کاربردهای خاص ، جایگزین فلزات مرسوم و متداول شوند .
پتروشیمی خوزستان به عنوان نخستین مجتمع تـولیدکننده دو نمـونه بـرجسته از پلیمـرهای مهندسی یعنی « پلی کربنات » و « رزین اپو کسی » در خاورمیانه می باشد .
شرکت پتروشیمی خوزستان در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه سال ۱۳۷۶ تأسیس و عهده دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) شد .
این مجتمع دارای هشت واحد فرآیندی شامل واحد تولید گاز منو اکسید کربن ، واحد جداسازی منواکسید کربن ، واحد تولید گاز فسـژن، واحد تولید بیس فنـل ـ آ (BPA) ، واحد اپوکسی رزین ، واحد پلی کربنات ، واحد تصفیه کلر و واحد آب ژاول می باشد. مجتمع دارای واحدهای جانبی متعددی می باشد. تهیه لیسانس و مهندسی پایه برعهده شرکت « سالزگیتر » بوده است و مهندسی تفصیلی و تدارک تجهیزات و تأسیسات جانبـی توسط شـرکت «ناموران » با مشارکت دو شرکت Noyvallesina و Energy Deployment انجام شـده است .
موقعیت جغرافیایی:
شرکت پتروشیمی خوزستان در سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ،دراستان خوزستان واقع شده است.
واحدهای فرآیندی مجتمع و میزان تولیدات آن:
مجتمع پتروشیمی خوزستان جهت تولید سالیانه ۰۰۰/۲۵ تن پلی کربنات و ۰۰۰/۱۰ تن اپوکسی رزین به عنوان محصولات نهایی و ۰۰۰/۱۲ تن گاز فسژن و ۰۰۰/۳۰ تن بیس فنل ـ آ به عنوان محصولات میانی ( که در تولید محصولات نهایی به کار گرفته می شوند ) طراحی شده است .
این مجتمع از واحدهائی به شرح زیر تشکیل شده است :
۱- واحد تولید گاز منو اکسید کربن
۲- واحد جداسازی گاز منو اکسید کربن
۳- واحد فسژن
۴- واحد تصفیه کلــروواحد آب ژاول
۵- واحد بیس فنل ـ آ
۶- واحد پلی کربنات
۷- واحد اپو کسی رزین
۸- واحد مخازن و سرویس های جانبی

خوراک ومواد اولیه:

خوراک

مقدار مورد نیاز(تن در سال

منبع تامین

کاستیک سودا۵۰%

۴۴۶۰۷

شرکت پتروشیمی بندر امام

اسید کلردریک

۳۸۹۷

شرکت پتروشیمی بندر امام

تولوئن

۱۸۰

شرکت پتروشیمی اصفهان

استن

۸۳۰۰

واردات

فنل

۲۶۱۰۰

واردات

اپی کلرو هایدرین

۵۲۵۰

واردات

کلر

۱۱۰۰۰

شرکت پتروشیمی بندر امام

گاز طبیعی

۱۰ میلیون متر مکعب

شبکه گاز سراسری

محصولات وخدمات
واحد تولید بیس فنل ـ آ (واحد ۴۰ ) BISPHENOLE A UNIT
فرآیند تولید بیس فنل ـ آ طی دو مرحله انجام می گیرد : در مرحله اول استن و فنل با نسبت مشخص وارد یک مجموعه راکتور شده و در حضور یک رزین تبادل کاتیونی با ساختمانی مانند ژل و با خلل و خرج بسیار ریز ، واکنش تراکمی تا مرحله ای مشخص پیشرفت می کند و جهت تکمیل به راکتورهای مرحله دوم هدایت می شود . سپس مخلوط حاصل از این بخش به قسمت تبلور وارد شده تا بلورها متبلور شود. برای بالا بردن درجه خلوص بلورها و تشکیل بلورهای بزرگتر ، یک مرحله تبلور مجدد برای بلورهای جداسازی شده در نظر گرفته شده است و در نهایت محصول در سیلوهایی انبار می شود . دراین فرآیند واحدهای باز یافت فنل و استن جهت استفاده مجدد از این دو ماده اولیه نیزدر نظر گرفته شده است .
واحد تولید پلی کربنات POLYCARBONATE UNIT
در این فرآیند محلول بیس فنل ـ آ در هیدروکسید سدیم درون حلال های آلی متیلن کلـراید و کلرو بنزن پخش می گردد . آنگاه محلول حاصل با مقدار مشخصی فسژن ترکیب شده و پس از افزایش مقدار کمی تری اتیل آمین ( به عنوان کاتالیست ) به درون راکتور هدایت می شود . نهایتاً واکنش پلیمریزاسیون تراکمی انجام شده و فاز آلی حاوی پلیمر در مراحل بعدی جدا می شود . در این فرآیند نیز علاوه بر قسمت های خالص سازی و جداسازی پلیمر، واحد های بازیافت حلال های متیلن کلراید و کلرو بنزن پیش بینی شده است .
در این مجتمع همچنین در ادامه واحد ۵۰ و در جایی که پلی کربنات بسته بندی می شود ، یک واحد تحت عنوان واحد Blending و Compounding پلی کربنات در نظر گرفته شده است . این واحد وظیفه مهم و قابل توجه ساخت آلیاژهای ویژه ای از پلی کربنات (PC) و نیز پلی کربنات تقویت شده را بر عهده دارد . این عملیات توسط سه خط مجزا شامل مجموعه ای از دستگاه های خاص ـ که مهمترین آنها سه دستگاه اکستــرودر است ـ انجام می گیرد . از آنجا که معروفترین آلیاژ پلیمری پلی کربنات ، آلیاژ پلی کربنات ـ آکریلو نیتریل ، بوتاداین ، استایـرن (PC – ABS) است ، تجهیزات ساخت این آلیاژ پلیمری برجسته نیز در این قسمت تعبیه شده است . این آلیاژ ارزشمند از جمله پلیمرهای پر مصرف جهان محسوب می گردد و از آن استفاده های بی شماری از جمله در خودرو سازی ، حمل و نقل ، بسته بندی ، کامپیوتر ، وسایل استحفاظی ، ایمنی ، بهداشتی و پزشکی به عمل می آید . خط دوم این واحد ، تولید پلیمری با خواص تقویت شده ـ از طریق افزودن Fiber glass به پلی کربنات ـ و خط سوم تولید پلی کربنات رنگین جهت مصارف خاص را دنبال می کند .

کاربردپلی کربنات
در صنایع اتومبیل جهت تزئینات داخلی خودرو ، ساخت داشبورد و متعلقات آن ، ساخت
سپر و پانلهای داخلی و شیشه های چراغ اتومبیلهای مدرن ، در صنایع بهداشتی و پزشکی جهت ساخت بطری های شفاف برای بسته بندی مواد غذایی و داروئی، ساخت انواع عینکهای طبی و صنعتی و همچنین تهیه لنزهای چشمی در رنگهای مختلف ، لوازم دیالیز، آندوسکوپی و انتقال خون و ساخت آمپول بدون سوزن، در صنایع برق و کامپیوتر جهت ساخت کانکتورهای الکتریکی ، لوازم الکتروتکنیک ، ساخت دیسکهای فشـرده (CD) ، DVD ها ، تزئینات و پوشش کامپیوترها ، و در صنایع ایمنی جهت ساخت کلاه ایمنی ، عینک های ایمنی ، ماسکهای گاز و پوشش های محافظ و همچنین در صنایع نظامی جهت ساخت شیشه های مقاوم جلوی هواپیماهای شکاری و ساخت شیشه های ضدگلوله کاربرد دارد.

________________________________________
واحد تولید اپوکسی رزین EPOXY RESINS UNIT
فرآیند تولید اپوکسی رزین شامل خطوط تولید اپوکسی رزین مایع و جامد است . برای تهیه هر دو نوع اپوکسی فوق ، از ترکیب مشخصی از بیس فنل ـ آ و اپی کلروهایدرین استفاده می شود که مقدار مشخصی کاستیک سودا به عنوان کاتالیست به همراه مخلوط های آب ـ ایزوپروپانول و تولوئن ـ متیل اتیل کتون به عنوان حلال نیز به این ترکیبات افزوده می شود . واکنش فوق در دو راکتور سری تکمیل شده و سپس فاز آبی و آلی از یکدیگر جدا می شود . در نهایت فاز آلی جهت تصفیه بیشتر وارد تبخیر کننده هایی می شود و محصول نهایی (تحت عنوان اپیران ۶) به صورت مایع بدست می آید .
محصول دیگر این واحد اپوکسی رزین جامد موسوم به اپیران ۱ است که برای تولید آن از مواد مشابه مصرفی درتولید اپیران ۶ ، با مقادیر متفاوت استفاده می شود . در انتهای آخرین تبخیر کننده این بخش از یک دستگاه پریلینگ جهت دانه بندی یا ساخت گرانول اپوکسی رزین جامد ۱ استفاده می شود . همچنین جهت ساخت محصول سوم این واحد یعنی اپیران ۱۰ ، اپیران ۱ را به همـراه مقادیر مشخصی بیس فنـل ـ آ و کاتـالیست تری فنیل فسفین با یکدیگر ترکیب می کنند . در انتهای تجهیزات این اپیران نیز یک دستگاه پریلینگ جهت ساخت گرانول اپیران ۱۰ در نظر گرفته شده است .

کاربردها
در زمینه پوشش لولـه ها در صنایع نفت و گاز برای پیشگیری از خوردگی و در زمینه ساخت رنگها ، چسب ها ، کفپوشها ، پوشش های محافظ و ظروف تقویت شده با الیاف شیشه و همچنین بتونهای پلیمری از جایگاه ویژه در صنایع و ساختمان و پل سازی برخوردار است

________________________________________

آدرس:
بندر ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴، مجتمع پتروشیمی خوزستان
تلفن: ۸ و ۵۰۰۱۷-۰۶۵۲۲۶
فاکس: ۳ و ۵۰۰۰۲-۰۶۵۲۲۶
ایمیل: info@kzpc.ir
تارنمای شرکت