پایانه ها و مخازن پتروشیمی

پایانه ها و مخازن

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از شرکت های تحت پوشش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجام کلیه امور مربوط به ساخت، نصب، مدیریت و اداره مخازن در پایانه ها و اسکله های صادراتی و وارداتی در داخل و خارج از کشور به منظور ذخیره سازی و صادرات و واردات کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی و سایر اقلام تولیدی مجتمع های پتروشیمی و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور را بعهده دارد.
این شرکت مسولیت اداره بندر صادراتی پارس (بزرگترین بندر صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمیایی در کشور) و همچنین مسوولیت اداره بندر ماهشهر را عهده دار بوده و سازمانی است عملیاتی ، تخصصی و حرفه ای که در بنادر تحت مسوولیت، دریافت، ذخیره سازی، پهلودهی، جداسازی کشتی های صادراتی و وارداتی محمولات شیمیایی و پتروشیمیایی فعالیت می نماید و مأموریت اصلی آن اداره امور بنادر اختصاصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمانها و تأسیسات و وسایل و تجهیزات مربوطه و بهره برداری از آنها ، اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر ، و ایفای نقش شایسته در تولید پایدار مجتمع ها و صادرات تولیدات آنان می باشد.
تارنمای شرکت