شرکت پتروشیمی تندگویان

پتروشیمی تندگویانتاریخچه شرکت
در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۷ با تصویب هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنـــــــایع پتروشیمی “شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ” جهت اجرای طرحهای تولید اسید ترفتالیک خالص (PTA ) و پلی اتیلن ترفتالات (PET ) تاسیس گردید.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به اهمیت محصولات این طرح در بازارهای داخلی و خارجی و با توجه به موارد مصرف فراوان این ماده پتروشیمیائی و درجهت انجام بخشی از تعهدات خود در برنامه ۵ ساله دوم دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به اجرای این طرح با اهداف ذیل نموده است :
• حرکت در جهت خود اتکائی و قطع وابستگی
• افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی
• انتقال فن آوری و تربیت نیروی انسانی
طرحهای PTA/PET اول ودوم درضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر و در زمینی به وسعت ۳۴ هکتار احداث گردید.
اسید ترفتالیک یکی از مهمترین مواد اولیه برای تولید رزین های پلی اتیلن ترفتالات است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر بوده است .
پلی اتیلن ترفتالات نیز از مهمترین مواداولیه پلی استرهای قابل استفاده درتولید الیاف برای صنایع نساجی،صنا یع تولیدفیلمهای پلاستیکی، تولید انواع بطریهای نوشابه، قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی ،داروئی و بهداشتی می باشد که از روند رشد تولید و مصرف زیادی بر خوردار می باشد.
طرحهای PTA/PET اول با مطالعات اولیه بعمل آمده و ارزیابی فنی و اقتصادی با انعقاد قراردادهای لیسانس و مهندسی از دیماه ۱۳۷۶ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی آغاز بکار نمود .در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۷جهت اجرای این طرح، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تاسیس گردید.
PTA/PET-1 : جهت تسریع در انجام فعالیتهای مهندسی تا قبل از گشایش L/C ، قراردادهایی در چهارچوب قرارداد اصلی به عنوان Early Work منعقد ومشاورین از اسفند ماه ۱۳۷۷ برای PTA-1 و اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ برای PET-1 فعالیتهای E.W . را آغاز کرده اند.لیسانس طرح PTA-1 با شرکت تکنیمونت ایتالیا ولیسانس طرح PET-1 با شرکت زیمر آلمان می باشد . مشاورین مهندسی تفصیلی و خرید کالا جهت طرح PTA-1 ، شرکتهای سازه و دایلم کره و برای طرح PET-1 ، شرکتهای چگالش و زیمر آلمان می باشند .با بازگشایی L/C و موثر شدن قراردادهای مهندسی در مرداد ماه ۱۳۷۸ برای PET-1 و در آذر ماه ۱۳۷۸ برای PTA-1 فعالیتهای مهندسی فعالتر گردید .
فعالیتهای آماده سازی زمین از آبان ماه سال ۱۳۷۰ آغاز و قراردادهای عمده ساختمان ، نصب و پیش راه اندازی از اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ برای PTA-1 با شرکت ECC و از آبان ماه ۱۳۷۹ برای PET-1 با شرکت OIEC منعقد گردید.لازم بذکر است که با توجه به عدم اتمام کار شرکت OIEC ، ادامه فعالیتهای نصب و پیش راه اندازی توسط کنسرسیوم پتروپارت، فرایندکاو و سپس شرکت رامپکو باتمام رسید و این واحد کارخانه PET1 در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۳ به بهره برداری رسید.
PTA/PET-2 : جهت تسریع در انجام فعالیتهای مهندسی تا قبل از گشایش L/C ، قراردادهایی در چهارچوب قرارداد اصلی به عنوان Early Work منعقد ومشاورین از تیر ماه ۱۳۷۹ برای PTA-2 و آذر ماه ۱۳۷۹ برای PET-2 فعالیتهای E.W . را آغاز کرده اند.لیسانس طرح PTA-2 با شرکت MCC ژاپن ولیسانس طرح PET-2 با شرکت نوی والسینای ایتالیا می باشد . مشاورین مهندسی تفصیلی و خرید کالا جهت طرح PTA-2 ، شرکتهای MHI & Tomen وچگالش و برای طرح PET-2 ، شرکتهای نوی والسینای ایتالیا وناموران می باشند .با بازگشایی L/C و موثرشدن قراردادهای مهندسی درتیرماه ۱۳۸۰ برای PET-2 و در مرداد ماه ۱۳۸۰ برای PTA-2 فعالیتهای مهندسی فعالتر گردید .
فعالیتهای آماده سازی زمین از شهریور ماه سال ۱۳۷۸ آغاز و قراردادهای عمده ساختمان ، نصب و پیش راه اندازی از مرداد ماه ۱۳۸۲برای PTA-2 با شرکت توسعه شبکه های صنعتی و از آذرماه ۱۳۸۲برای PET-2 باشرکت توسعه شبکه های صنعتی منعقد گردید.فعالیتهای ساختمان و نصب بصورت ۱۰۰% توسط پیمانکاران ایرانی انجام پذیرفت. واحد PTA-2 در اسفندماه ۸۴ راه اندازی و Performance Test گردید.
معرفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با تصویب هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرای طرحهای تولید اسید ترفتالیک خالص (PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) درتاریخ ۶/۲/۱۳۷۷ تأسیس گردید .
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به مصرف محصولات این طرح در بازارهای داخلی و خارجی و درجهت انجام بخشی از تعهدات خود در برنامه پنج ساله دوم دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به اجرای این طرح با اهداف ذیل نموده است:
• حرکت در جهت خود اتکائی و قطع وابستگی در زمینه های مهندسی ، تجهیزات ساخت داخل، ساختمان و نصب وصنایع پائین دستی
• افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی
• انتقال فن آوری و تربیت نیروی انسانی
طرحهای PTA/PET اول ودوم درضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر و در زمینی به وسعت ۳۴ هکتار احداث گردیده است.
اسید ترفتالیک خالص یکی از مهمترین مواد اولیه برای تولید رزین های پلی اتیلن ترفتالات است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر بوده است .
پلی اتیلن ترفتالات نیز از مهمترین مواد اولیه پلی استرهای قابل استفاده در تولید الیاف و پنبه مصنوعی برای صنایع نساجی ،صنایع تولیدفیلمهای پلاستیکی ، تولید انواع بطریهای نوشابه ، قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی ،داروئی و بهداشتی می باشد که از روند رشد تولید و مصرف فزاینده ای بر خوردار می باشد.
بر اساس نمودار سازمانی نیروهای مورد نیاز زمان بهره برداری ۱۱۸۰ نفر پرسنل رسمی می باشد و مابقی نیروهای مورد نیاز از طریق پیمانکاران بخش خصوصی تامین خواهد گردید. همچنین میزان اشتغال زائی این طرح در صنایع پائین دستی ۵۰۰۰ نفر پیش بینی شده است.
میزان کل سرمایه گذاری طرح ۷۷۴ میلیون دلار و ۲۰۸۵ میلیارد ریال می باشد ومیزان فروش سالیانه محصول درظرفیت طراحی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار پیش بینی می گردد .
طرحهایPTA/PET . در دو فاز اجرا شده اند که فاز یک راه اندازی گردید ودر فاز دوم نیز واحد PTA-2 راه اندازی و خطوط تولیدی F و H کارخانه PET-2 راه اندازی گردیده و خط تولید G نیز در مرحله اتمام نصب عملیات ساختمان و نصب و شروع عملیات راه اندازی می باشد . خطوط نساجی POY و Stalpe نیز در مراحل آماده سازی سیستمها و تجهیزات جهت راه اندازی می باشد.
مأموریت شرکت
رسالت شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ایفای نقشی مؤثر در شکوفایی اقتصادی جامعه از طریق عرضه محصولات نوین پتروشیمیایی مؤثر در ارتقاء سطح زندگی و آسایش مردم است. برای تحقق این منظور، ما تولید PET را که در تولید انواع ظروف و بطریهای نگهدارنده مواد غذایی و بهداشتی و همچنین الیاف نساجی و ورقه های نازک فیلم کاربرد غالب را دارد برگزیده ایم و تاکنون گرید های گوناگونی از این محصول را در رده های بطری، الیاف، فیلم، نخ نساجی، پنبه مصنوعی، نخ فوق شفاف، و … با کیفیت قابل رقابت در بازار جهانی تولید و به مشتریان داخلی و خارجی عرضه نموده ایم. ما به منظور خودکفایی ،اشتغالزایی و شکوفایی هرچه بیشتر کشور عزیزمان با کمک هم وطنان در دیگر بخش های صنعتی و تحقیقاتی اقدام به تحقیق ،نوآوری و تولید گونه های ویزه محصولPET از قبیل الیاف ضد میکروبی، الیاف با قابلیت های ویژه و دیگر محصولات مرتبط خواهیم نمود تا ضمن توسعه خوشه های صنعتی قدم بارزی در توسعه بهداشت و سلامت جامعه و رشد نا خالص ملی برداریم. همچنین در راستای توسعه هرچه بیشتر صنایع مصرف کننده محصولات خود، هرگاه لازم باشد با حضور در کنار مشتریان خود به همکاری و پشتیبانی آنها در استفاده بهینه از محصولات خود اقدام می کنیم و علاوه برآن، خود نیز همواره در حال تلاش برای بهبود کیفیت و افزایش تنوع محصولات و همچنین پیدا کردن و معرفی کاربردهای جدید برای محصولات خود هستیم.
گواهینامه های اخذ شده شرکت پتروشیمی تندگویان:
۱- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۲- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۳- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 : 2004 به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۴- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 : 2007 به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۵- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 : 2007 به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۶- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 1002 : 2004 به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۷- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت نظام پیشنهادها به مدت ۳ سال از شرکت TUV NORD ایران و آلمان در سال ۸۸
۸- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه ها ISO 17025 از شرکت DAP آلمان در سال ۸۸
آدرس:
دفتر (مرکزی)- ایران، خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴
تلفن: ۶۵۲۲۶۵۲۰۰۱ ۹۸ +
نمابر: ۶۵۲۲۶۵۲۰۰۰ ۹۸ +
آدرس پست الکترونیکی: Info[at]stpc.ir

تارنمای شرکت