پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجراین شرکت پتروشیمی فجر به منظور تولید و توزیع سرویس‌های جانبی شامل برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگن، هوای فشرده، آبهای صنعتی و تصفیه پساب های صنعتی، در سایتهای ۴ و ۲منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شمال غربی خلیج فارس قرار گرفته است.

این شرکت از آنجا که به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی نامیده می شود، از نقش مهمی در تولید و توزیع سرویس های جانبی برای شرکت های فرآیندی منطقه برخوردار است، چراکه هدف پتروشیمی فجر تولید مستمر و توسعه پایدار در سرویس دهی به موقع و مورد اعتماد در این منطقه است.

شرکت پتروشیمی فجر در سال ۱۳۷۷ طبق مصوبه هیئت دولت در شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی و تائید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس و عملیات شمع کوبی از اسفندماه ۱۳۷۸ آغاز شد.

همچنین اولین راه اندازی سرویس های جانبی در پائیز ۱۳۸۱ شروع و تا زمستان سال ۱۳۸۲ تمام واحدهای یوتیلیتی در سرویس قرار گرفت. درناحیه یک ۵۶۱ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۲۷میلیارد تومان هزینه و در ناحیه ۲ نیز حجم سرمایه گذاری ارزی این شرکت معادل ۳۳۴ میلیون یورو وهزینه ۴۰۵ میلیارد تومان بوده است.مجتمع پتروشیمی فجر و واحد پساب شماره یک در سایت ۴، طرح توسعه فاز ۲ و واحد پساب شماره ۲ نیز در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی احداث شد.

مساحت کلی فجر ۷۰ هکتار است که در ناحیه یک ،۳۰ هکتار و ناحیه دو ، ۴۰ هکتار مجموعا” فضا صرف احداث واحدهای تولیدی شده است.

مشتریان عمده پتروشیمی فجر عبارتند از:

شرکت پتروشیمی امیرکبیر – بوعلی سینا – شهید تندگویان – خوزستان – فن آوران – مارون -اروند – کارون – شیمی بافت – نوید زرشیمی – غدیر -شهید رسولی

تعداد نفرات شاغل رسمی در این مجتمع حدود ۵۰۰ نفر + سایر نیروها حدودا بطور میانگین برابر با ۱۳۰۰ نفر میباشد…

نشانی: ایران-استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت ۲

صندوق پستی ۱۱۷-کدپستی ۶۳۵۷۱۷۶۳۴۹

رایانامه : info{at}fajrco.com
شماره تلفنهای شرکت پتروشیمی فجر
دفتر مدیر عامل تهران ۰۲۱-۸۸۸۱۳۰۱۶
دفتر مدیر عامل ۰۶۵۲۲۶-۲۱۹۱۱
رئیس مجتمع ۰۶۵۲۲۶-۲۱۹۱۳
مخابرات ۰۶۵۲۲۶-۵۱۱۱۸
روابط عمومی

۰۶۵۲۲۶-۲۱۵۰۰
تارنمای شرکت