شرکت کالای پتروشیمی

کالای پتروشیمیشرکت کالای پتروشیمی در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک شرکت تخصصی مادر به منظور تامین تجهیزات و اقلام موردنیاز مجتمع های پتروشیمی فعالیت خودر را آغاز نمود، با توجه به نظر مدیران ارشد صنعت پتروشیمی خصوصا معاون وزیر نفت در پتروشیمی فعالیتهای خود را در تهران، ماهشهر و عسلویه تعمیم داد. استفاده از روش های علمی مطابق با استانداردهای جهانی با بررسی وضعیت و عملکرد شرکتهای پیشرو در عرصه بین المللی مانند سابیک، تومن و.. در ارائه خدمات انبارداری ، تدارکات و خریدهای داخلی و خارجی شرکت کالای پتروشیمی را در بازارهای داخل کشور و بین المللی به مجموعه ای ممتاز و معتبر تبدیل کرده است.

مهمترین اهداف شرکت
اهم هدف های موردنظر این شرکت را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:
۱- تغییرات ساختاری
باتوجه به اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جدی شدن بحث خصوصی سازی، مدیریت مصمم است با استفاده از دانش و فن آوری جدید، فعالیتهای شرکت را به سمتی سوق دهد که بدون تکیه بر ارتباطات متداول بخش دولتی ، بتوان در عرصه اقتصاد داخلی و جهانی فعالیت نمود.
۲- ارتقای توانمندی شرکت
با وسیع شدن دایره فعالیت های شرکت، به موازات آن آموزش ، تبادل فن آوری و دست یابی به راهکارهای جدید، پویایی و رشد نیروی انسانی متخصص از لحاظ کیفی و کمی جزء اهداف مهم به شمار میرود. استفاده از نیروهای مجرب که در دل مجتمع های پتروشیمی رشد و پرورش یافته اند قدمی است در جهت تحقق این هدف مهم.
۳- سهیم بودن در رونق اقتصادی و تولید
یکی از اهداف مهم و موثرشرکت ، ارتباط مستقیم با صنایع پایین دستی و شرکتهای تولیدی میباشد، با استفاده از توانمندی شرکت های تولیدکننده داخلی ضمن تامین نیاز صنعت پتروشیمی، زمینه لازم برای ایجاد اشتغال، رشد و شکوفایی تولید کنندگان داخلی نیز فراهم میگردد.

تمرکز انبارداری
شرکت کالای پتروشیمی بمنظور سهولت در پاسخگویی به نیاز مشتریان اقدام به ایجاد انبارهایی در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی با روش علمی و اصول انبارداری نموده است که مهمترین دست آوردهای آن را می توان به شرح زیر بر شمرد.
● کدگذاری، تنظیم و دسته بندی اقلام به منظور اجتناب از تکرار و فعالیتهای موازی
● سهولت در خرید برای مشتریان
● کاهش عوامل انسانی و هزینه های خرید به خصوص خریدهای خارجی
● فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت سرمایه گذاری شرکتهای خارجی
● تشویق و حمایت شرکتهای تولیدی داخلی نسبت به طراحی و ساخت اقلام مورد نیاز
● آمادگی برای تامین نیاز به صنایع پتروشیمی و شرکتهای وابسته ظرف مدت ۲۴ ساعت

نشانی:
بندر امام خمینی – بلوار رازی – نرسیده به درب یک مجتمع پتروشیمی رازی – شرکت کالای پتروشیمی
صندوق پستی: ۸۱۸-۴-۶۳۵۶۵
کد پستی: ۴۹۶۹-۷۱۷-۶۳۵
تلفن: ۵۵۵۱۵ – ۰۶۵۲۲۶
نمابر: ۵۵۵۲۰ – ۰۶۵۲۲۶
تارنمای شرکت