سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سازمان منطقه ویژهمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدوده ای به وسعت حدود ۲۶۰۰ هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندرامام خمینی (ره) قرار گرفته شده است.
این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه، به منظور توسعه صنعت و تجارت به ویژه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن – تأمین منافع اقتصادی، اجتماعی و ملی، جذب تکنولوژی های جدید و افزایش اشتغال ایجاد گردیده است. از نظر موقعیت جغرافیایی، منطقه از طریق بندر امام ( خور موسی ) به آبهای آزاد بین المللی وازطریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد. ،این منطقه به عنوان بخشی از استان خوزستان ، همانند یک پایگاه استراتژیک و تاثیرگذار در مناطق نفت و گازخیز ایران عمل کرده است. دستیابی به منابع نفت و گاز مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی را بیش از پیش تسهیل می نماید.
در این راستا سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جهت مدیریت و تحقق توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در منطقه از جمله صنایع پتروشیمی، به صورت زیر مجموعه ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، براساس مصوبه تیر ماه سال ۱۳۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی فعالیت های خود را در سال ۱۳۷۷ آغاز کرده و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در این منطقه مهم اقتصادی دعوت به عمل آورده است .

رایانشانی: info[at]petzone.ir
تلفن: ۱۰۱۵۱-۱۰۱۵۲
نمابر: ۰۶۵۲۲۶۱۰۱۵۰

تارنمای سازمان