متن تودیع و معارفه و انتصاب مدیرعامل

متن انتصاب مدیر:

برادر ارجمند جناب آقای مهندس …
با عنایت به تعهد، شایستگی های علمی، تخصصی، تجارب ارزشمند و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به سمت مدیرعامل شرکت … منصوب می شوید.
توفیق آنجناب را با استعانت از الطاف الهی و بهره مندی از نیروهای متخصص و پرتلاش با برنامه ریزی جامع و گسترده در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف ذیل از حضرت احدیت (جلّ و علا) مسئلت می نمایم.
– گسترش روحیه مردم داری و ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور حاکمیت محیطی مملو از صداقت، شادابی، پویایی و جدیت و کاردانی در سازمان
– سرلوحه قرار دادن ارزش های اصیل اسلامی و انسانی در راهبری سازمان
– استقرار نظام بهبود مستمر در کلیه فرآیندهای کاری، افزایش و استمرار تولید توأم با رعایت اصول ایمنی، صرفه جویی و تولید اقتصادی
– ساماندهی اصولی تمام امکانات و منابع و برنامه ریزی دانش محور به منظور دستیابی به تولید پایدار و کیفی بر اساس شاخص ظرفیتهای اسمی
– ایجاد تدابیر جامع عملیاتی به منظور ارتقاء و تعالی سازمان از منظر تولید اقتصادی و محیط زیست
همچنین بدینوسیله از خدمات جناب آقای مهندس … در مدت تصدی مسئولیت مدیریت عامل تقدیر می گردد.

رئیس هیئت مدیره
——————————————

متن تقدیر از کارکنان بازنشسته:

بسم ا… الرحمن الرحیم
ز دلم نمی گریزد رخ چون مه تو یارا نه ز قلب من برونی نه ز دیده آشنا را
نروی ز دل که مشکل برود ز خاطراتم که ز مکتب تو دارم به خدا قسم صفا را
سرکار خانم/جناب آقای ………………………
ازاینکه در کنف الطاف خاصه ی الهی چند سال متوالی را درکسوت خدمت به جامعه ی اسلامی به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر پرداخته اید و اینک که تقدیر الهی توفیق (خدمت گزاری در مسند خدمت در ……………………………………../بازنشستگی ) را به آن جناب ارزانی داشته ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی ……………………. ، نهایت سپاس و قدر دانی (کارمندان /پرسنل/کارکنان و …) را خدمت حضرت عالی (و خانواده ی محترم که در این تلاش و به ثمر رسیدن آن یار و همراه شما بوده اند) ابراز داریم.

مدیرعامل
——————————————

متن تقدیر به مناسبت تودیع همکار:

جناب آقای ….
رئیس محترم ….
با عنایت به احساس مسئولیت و تلاش صادقانه شما در خدمت بی دریغ به همکاران و شرکت پتروشیمی کارون، همچنین نظر به مدیریت خلاقانه و موفق حضرتعالی در ……………، بر خود می دانیم که بدینوسیله موجبات سپاس و قدردانی خویش را به حضرتعالی ابراز داریم.
امید است با تداوم و استمرارِ روحیه مسئولیت پذیری شما ، شاهد پیشرفت و موفقیت جنابعالی در همه عرصه ها باشیم.
توفیق و بهروزی روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.
با سپاس و احترام
مدیر عامل شرکت …
——————————————

متن تقدیر به مناسبت تودیع همکار:

بسمه تعالی
تقدیر نامه
جناب آقای مهندس … ،
پاداش تلاشهای خالصانه انسان های مومن و شایسته سزاوار سپاس و احسان خداوندی است .
بدینوسیله از همکاری و تلاش مستمر جنابعالی در طول خدمت صادقانه تان صمیمانه تشکر و قدرانی نموده و از ایزد منان مزید توفیقات جنابعالی رامسئلت دارم.
امیدوارم که همواره در راه رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.
با سپاس و احترام
رئیس هیئت شرکت …
——————————————

بنرها و استندهای مورد نیاز برای مراسم تودیع و معارفه:

بنر سایز (… در … سانت) و (… در … سانت):
مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل جدید و پیشین شرکت پتروشیمی کارون
فروردین ۱۳۹۰
***
استند۱:
جناب آقای مهندس …
مدیریت و کارکنان شرکت … از تلاش و کوشش جنابعالی در عرصه صنعت و پیشبرد اهداف این شرکت تقدیر و تشکر می نماید.
مدیریت و کارکنان شرکت …
***
استند۲:
مراسم معارفه مدیرعامل شرکت …
جناب آقای مهندس …
مدیریت و کارکنان شرکت …
——————————————