بهنام صیفوری

بهنام صیفوری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: بهنام صیفوری
متولد اول مهر ۱۳۵۶
کارشناسی مهندسی شیمی
رایانشانی: behnamseifoori[at]yahoo.com
سمت فعلی (روابط عمومی): .رئیس روابط عمومی پتروشیمی فجر
سوابق کاری:

 از

تا

شغل

شرکت

شهر محل کار

۷۹

۸۷

بهره برداری

پتروشیمی فجر

ماهشهر

۱۳۸۷

کنون

رئیس روابط عمومی

پتروشیمی فجر

ماهشهر

دوره های آموزشی:

کلاس

آموزشگاه

ساعت

خبر نویسی

راهبران پتروشیمی

۲۴

تشریفات

راهبران پتروشیمی

۸

تحلیل محتوا

راهبران پتروشیمی

۱۲

استراتژی روابط عمومی

راهبران پتروشیمی

۱۲

همایش و نمایشگاه

راهبران پتروشیمی

۸

 

 

 

عضویت، جوایز:
عضو مجمع هم اندیشی روابط عمومی های منطقه ویژه ماهشهر از سال ۸۸
دبیر مجمع هم اندیشی روابط عمومی ها از سال ۹۱
شرکت در جشنواره روابط عمومی صنعت نفت در سالهای ۸۹ و ۹۰
انتخاب به عنوان کارمند نمونه سال ۹۰ در سطح شرکت پتروشیمی فجر