مؤسسه خیریه حمایت از بیماران تالاسمی ماهشهر

تاریخچه و معرفی موسسه :

تالاسمیمؤسسه خیریه حمایت از بیماران تالاسمی شهرستان بندر ماهشهربه شماره ثبت ۷۱درمورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان بندر ماهشهربا هدف حمایت روحی ،روانی و مادی از بیماران تالاسمی نیازمند وخانواده های این عزیزان به ثبت رسیده ،مرکز اصلی این مؤسسه شهرستان بندر ماهشهر،بیمارستان حاجیه نرگس معرفی می باشد وبراساس قانون تجارت تحت نظارت پلیس امنیت واطلاعات نیروی انتظامی می باشدوتوسط هیئت امناوبوسیله هیئت مدیره ومدیر عامل اداره می شود.

حوزه فعالیت موسسه :

مؤسسه خیریه حمایت از بیماران تالاسمی شهرستان بندر ماهشهر از بدوتأسیس(۱۳۸۸)در ابتدا با زیر پوشش بردن ((۱۰۰)) یک صد نفر از بیماران تالاسمی نیازمند بعنوان حامی اصلی این عزیزان اقدام به تشکیل کمیته تحقیق در خصوص وضعیت بیماری،معیشتی،وسایر موارد مرتبط نمود،دومحور اصلی که مؤسسه با آن روبه رومی باشد.
۱- وضعیت درمان ومراقبت های پزشکی از این عزیزان
۲- مسائل اقتصادی و معیشتی آنها بوده است
درخصوص درمان ومراقبت های پزشکی مؤسسه با راه اندازی سرویس ایاب وذهاب به مقصد شهرستان اهوازجهت درمان وچک آپ وهماهنگی با دکتر متخصص خون وغدد،خرید وتعمیرپمپ دسفرال بیماران ،تأمین سرنگ مخصوص تزریق دارو(دسفرال ،دسفناک )معرفی به آزمایشگاه تخصصی ، معرفی بیماران به مراکزتخصصی چشم پزشکی ،شنوایی سنجی،سونوگرافی ،دندان پزشکی ،فیزوتراپی جهت انجام امور درمانی وچک آپ اقدام نموده است ودر حوزه ی اقتصادی ومعیشتی با یاری جستن ازشرکت های منطقه منجمله شرکتهای صنایع پتروشیمی ، وجمعی از خیران منطقه توانسته بخش اندکی از نیازمادی این عزیزان راپوشش دهد که می توان به مواردی از قبیل ارائه بسته های ارزاق ،خرید یخچال ،کولر گازی ،اجاق گاز، زیرانداز، لوازم گرمایشی وسرمایشی، تعمیرات ساختمانی وپرداخت بخشی از هزینه های پزشکی ،کمک های نقدی این عزیزان اشاره کرد.

نحوی کمکهای مردمی :

باعنایت به اینکه درحال حاضر۱۶۰نفر (( به حروف :یکصدوشصت نفر )) از بیماران تالاسمی تحت پوشش این مؤسسه می باشند وعمدتا”از قشر ضعیف وآسیب پذیرجامعه هستند ودرحوزه های درمان ،معیشت ،تحصیل ،ازدواج ،اشتغال ،…مستع ونیازمند یاری تماما قشار جامعه هستند لذا هرگونه کمک به جهت مواد یاد شده چه بصورت نقدی یا غیر نقدی به هرمقدارومیزان باعث التیام آلام این عزیزان می باشد .
بنابراین دفتر مؤسسه خیریه حمایت ازبیماران تالاسمی آمادگی خود را جهت دریافت کمک های عزیزان خیر بصورت نقدر وغیر اعلام می نماید.
ضمنا”مدیران ومسولین مؤسسه باهمکاری جمعی از خیران آمادگی حضور در محمل های تحویل کمک های مردم عزیز وخدا جو را دارا می باشند.

اطلاعات تماس موسسه :

استان خوزستان ،بندرماهشهر ،خیابان شهید آیت ال… مطهری ، بیمارستان حاجیه نرگس معرفی
تلفن :۲۳۵۳۵۶۶-۰۶۵۲ تلفکس:۲۳۲۴۳۴۶-۰۶۵۲ همراه ۰۹۱۶۶۵۱۴۵۰۰
۰۹۱۶۳۵۴۸۰۳۳

شماره حساب موسسه :

شماره حساب بانک تجارت : ۱۰۸۰۰۹۶۵۷۳ بنام موسسه خیریه حمایت از بیماران تالاسمی
شباتجارت : ۴۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۰۹۶۵۷۳ IR
شماره حساب بانک ملت : ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۷۱۱-۷۷۴۲ بنام موسسه خیریه حمایت از بیماران تالاسمی
شبا ملت : ۲۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۰۶۰۶۰۶۰۴ IR

توسعه تعاون: ۲۰۰۶۳۱۸۲۴۱۸۹۸۷۱
IR8202202006318241824189871