روابط عمومی های برتر پتروشیمی در سال ۹۲: بندرامام، مارون و مدیریت توسعه

روابط عمومی شرکت های پتروشیمی بندرامام، مارون و مدیریت توسعه در ششمین جشنواره روابط عمومی های صنعت نفت به عنوان روابط عمومی های برتر انتخاب شدند.

به گزارش نیپنا، در ششمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت که در باشگاه شماره ۱ وزارت نفت برگزار شد، شرکت های برتر در ۴ گروه شرکت های منطقه ای ، عملیاتی، ستادی و ۴ شرکت اصلی وزارت نفت معرفی شدند.

براساس نتایج نهایی شرکت پتروشیمی مارون در بخش انتشارات، پتروشیمی بندرامام در بخش مطالعات اجتماع یو شرکت مدیریت توسعه در بخش مدیریت فرهنگی رتبه های نخست را به خود اختصاص دادند.

***

تارنمای مجمع روابط عمومی ها صمیمانه این موفقیت را به همکاران عزیز فوق الذکر تبریک می گوید و آرزومند است شاهد موفقیت تعداد بیشتری از همکاران در جشنواره های آتی باشیم.