آگهی مناقصه فضای سبز و تنظیفات

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای تنظیفات و فضای سبز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

الف-شرایط پیمانکار
۱-داشتن شخصیت حقوقی
۲-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار
۳- کپی قرارداد های حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه طی ۵ سال گذشته

ب- مدارک مورد نیاز
۱- ارائه گواهی نامه احراز صلاحیت رتبه بندی از اداره کار و امور اجتماعی.
۲- لیست و مشخصات کارهای انجام شده در سالهای گذشته و کارهای در دست اجرا.
۳- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی به همراه گردش مالی شرکت
۴- اساسنامه ثبت شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و کپی شناسنامه مدیر عامل.
۵- لیست ماشین آلات و تجهیزات در تملک و اجاره آن شرکت

ج- سایر شرایط
۱-ارسال مدارک به منظور ارزیابی کیفی می باشد و این شرکت در انتخاب و یا عدم پذیرش هریک از متقاضیان مختار خواهد بود.
۲-هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
از پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی اجرای موضوع مناقصه را دارند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری
روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ با ارائه تقاضای کتبی به همراه مدارک مثبته به آدرسهای زیر ارسال نمایند .
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) ،پلاک ۱۸
نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت ۳ ، شرکت پتروشیمی فن آوران ،
صندوق پستی ۳۶۵ ، تلفن : ۲۳۶۰۰- ۰۶۵۲۲۶

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران