برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه مجمع روابط عمومی ها

پنجاه و پنجمین جلسه روابط عمومی ها
پنجاه و پنجمین جلسه مجمع روابط عمومی ها با حضور مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی برگزار می گردد.
مباحث پیشنهادی برای ۵۵ امین جلسه بدین شرح است:
۱- موضوع خدمات رسانیی شرکت عملیات غیرصنعتی به خانواده های کارکنان و رضایتمندی ایشان
۲- بحث درباره فعالیتهای فرهنگی درون صنعت پتروشیمی و منطقه و همچنین بررسی تقویم فرهنگی سالانه
۳- درخواست حضور مستمر روسای روابط عمومی در جلسات شورای راهبردی مدیران عامل منطقه

پنجاه و پنجمین جلسه مجمع روابط عمومی ها روز شنبه ۶ دی ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ است
جلسه روابط عمومی ها