آگهی مناقصه ساخت مخزن ذخیره متانول شرکت پتروشیمی فن آوران

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۶ :پتروشیمی فن آوران
طراحی و ساخت مخزن ذخیره متانول شرکت پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد اجرای عملیات طراحی ، ساخت و نصب (EPC) مخزن ذخیره متانول از نوع سقف شناور – سقف ثابت به ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

 

 

الف-شرایط پیمانکار
۱-داشتن شخصیت حقوقی
۲-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار
۳-کپی قرارداد های حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه طی ۵ سال گذشته
ب- مدارک مورد نیاز
۱- لیست و مشخصات کارهای انجام شده در سالهای گذشته و کارهای در دست اجرا.
۲- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی به همراه گردش مالی شرکت
۳- اساسنامه ثبت شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاء .
۴- ارائه گواهی نامه احراز صلاحیت از مراجع ذیصلاح
۵-اسامی اعضاء هیات مدیره و نمودار سازمانی پرسنل با ذکر مدارک تحصیلی
ج- سایر شرایط
۱- ارسال مدارک به منظور ارزیابی کیفی می باشد و این شرکت در انتخاب و یا عدم پذیرش هریک از متقاضیان
مختار خواهد بود.
۲- هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
۳- ارائه پیشنهاد فنی الزامی است و به طرح های فاقد پیشنهاد فنی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۴- مدیریت پروژه : آقای مهندس خراسانی تلفن ۵۲۱۲۳۰۹۱-۰۶۱

از پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی اجرای موضوع مناقصه را دارند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۳/۱۱/۹۳ با ارائه تقاضای کتبی به همراه مدارک مثبته به آدرسهای زیر ارسال نمایند .
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک ۱۸
نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت ۳ ، شرکت پتروشیمی فن آوران ،
صندوق پستی ۳۶۵ ، تلفن : ۲۳۶۰۰- ۰۶۵۲۲۶

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران