مشکلات فنی و عذرخواهی

از کلیه دوستانی که در طول مدت اخیر به وبسایت ارتباطگران سر زدند و با پیام خطا مواجه شدند، صمیمانه عذرخواهی میکنیم.
متاسفانه هاست سایت (شرکت برتینا) با عنوان نمودن این موضوع که مصرف رم و سی پی یو سایت بیش از حد مجاز بوده سایت را معلق کرده بود و تلاش و رایزنی ما هم نتیجه بخش نبود.
نهایتاً با ارتقای پلان هاست به VIP مشکل برطرف شود. امید است که شرکت مذکور جندی بعد مشکل مشابهی را ایجاد نکند.
از اینکه بیننده این سایت هستید سپاسگزاریم.