کتاب برتر جدید در زمینه روابط عمومی که باید مطالعه کرد/ افسانه‌های روابط عمومی

افسانه‌های روابط عمومی از افسانه‌های محبوب نظریه و عمل روابط عمومی به‌عنوان وسیله‌ای برای کمک به مالکان استارت آپ ها، بازاریابان برند، متخصصان ارتباطات و دانشجویان استفاده می‌کند تا بین مدها و اقدامات روابط عمومی امتحان شده تمایز دهد.

افسانه‌هایروابط عمومی از افسانه‌های محبوب نظریه و عمل روابط عمومیبه‌عنوان وسیله‌ای برای کمک به مالکان استارت آپ ها، بازاریابان برند، متخصصان ارتباطات و دانشجویان استفاده می‌کند تا بین مدها و اقدامات روابط عمومی امتحان شده تمایز دهد.

هدف آن در هم شکستن سوء تفاهم‌های گسترده درباره روابط عمومی و اعطای بینش‌هایی به خوانندگان در خصوص این که چرا این افسانه‌ها علی رغم این که شواهد واضح که نشان دهنده خلاف این امر است، دوام آورده‌اند.

با بررسی موضوعاتی که خوانندگان این‌ها را مرتبط به آن می‌دانند (علی رغم این که ممکن است سوء تفاهم شود)، افسانه‌های روابط عمومی نور جدیدی به روش ضروری روابط عمومی می‌تابد. از این فرضیه که روابط عمومی یک مسئله‌ای است که هیچ‌گاه تمام نمی‌شود، و به روشی که صنعت در رسانه و تفریحات نشان داده است، تبلیغ‌شده است تا سوء تفاهم‌های آسیب‌زننده بالقوه‌ای مانند بیانی که همواره تکرار می‌شود” تمام تبلیغات، تبلیغات خوبی هستند”، یک قرائت درگیر کننده و روایتی است که بینش‌های موثقی را به واقعیت عمل روابط عمومی از یکی از روشن‌ترین و هیجان‌انگیزترین متخصصان ارتباطات جوان در بریتانیا ارائه می‌دهد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)