یکی از رازهای آنتونی رابینز برای جذب مخاطب میلیونی

هر فردی برای یادگیری روشی دارد و برای اینکه محتوای پیامی را بصورت کامل درک کند بیشتر طرفدار نوع خاصی از محتواست.

از نظر علاقه به محتوا می‌توان مخاطبان روشها را به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

  •  یا به تصویر و ویدئو علاقمندند
  • یا به صوت و شنیدن تمایل دارند
  • یا اهل جنب و جوش هستند و دوست دارند چیزی را احساس کنند و انجامش دهند
  • و یا بدنبال آمار و ارقام و نمودارها و دیجیتال هستند

 

چهار روش یادگیری

چهار روش یادگیری

همه مردم از هر چهار روش برای یادگیری استفاده می‌کنند، اما برای هر فرد یکی از روشها قوی تر است.

لذا در بازاریابی محتوا باید از محتوای مناسب برای انتقال پیام استفاده کنیم.

شما همکار گرامی برای جذب حداکثر مخاطبان و انتقال مفهوم و یا یک پیام به دیگران باید ترجیحا از هر چهار روش استفاده کنید.

در‌ مورد تکنیکهای موثر بازاریابی محتوا بیشتر باهم صحبت خواهیم کرد و رازهای این حوزه را با شما درمیان می‌گذاریم.