جشنواره مطبوعات امسال برگزار نمی‌شود

بخش قابل توجهی از مطبوعات و خبرگزاری ها به دلیل مشکلات اقتصادی، پیشنهاد وقفه در برگزاری این دوره جشنواره مطبوعات را دادند و امیدواریم که این شرایط تنها محدود به امسال باشد.

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ اعلام کرد که به دلیل شرایط اقتصادی امسالجشنواره مطبوعات برگزار نخواهد شد.

صالحی در این باره گفت: «وزارت ارشاد، میزبان جشنواره مطبوعات است و پاره ای از حمایت‌‎ها را انجام می‌دهد درحالی که هزینه های برگزاری این جشنواره به عهده رسانه هاست که با توجه به شرایط اقتصادی خاص که همه مطبوعات با آن درگیر، پیشنهاد وقفه در برگزاری این رویداد را دادند».

وی افزود: «بخش قابل توجهی از مطبوعات و خبرگزاری ها به دلیل مشکلات اقتصادی، پیشنهاد وقفه در برگزاری این دوره جشنواره مطبوعات را دادند و امیدواریم که این شرایط تنها محدود به امسال باشد».