در ستایش کار گروهی/ به بهانه دهمین سال تشکیل مجمع روابط عمومی های منطقه ویژه اقتصادی

پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ تشکیل هفتادمین نشست مجمع روسای روابط عمومی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.
مجمعی که بیش از ده سال پیش و با احساس به اینکه صنعت پتروشیمی نیاز به توسعه ارتباطات تخصصی و عمومی دارد؛ با پیشنهاد و پیگیری تعدادی از روسای روابط عمومی تشکیل شد.


در ابتدای سال ۱۳۸۸ روسای روابط عمومی شرکتهای دولتی ،خصوصی و صنایعی که در روند خصوصی سازی قرار داشتند، به این نتیجه رسیدند که باید برای افزایش همگرایی و توسعه کار گروهی دور هم جمع شوند و با هم کار کنند.

روند تشکیل نشست ها و نتیجه گیری از بحث ها در مجمع روابط عمومی در آن زمان کار ساده ای نبود؛چه اینکه اعضا _ که به تعداد شرکتهای مستقر ،حدود ۲۲ تا ۲۵ مسئول روابط عمومی بوده اند_ بیشتر دارای میانگین سنی ۳۰ سال، کم تجربه، غیر متخصص بوده و اغلب به این فکر می کردند که مورد پذیرش مدیران قرار نمی گیرند. اما ،برای همراهی و همدلی و توسعه یکپارچگی ارتباطات ، انگیزه قوی داشتند.
در اینجا از همراهی روسای وقت روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید غافل شد، که به کارکرد مجمع اهمیت می دادند و البته امروزه هم ارتباط مستحکمی دارند.

سال ها گذشت، آن تجارب رفته رفته به بار نشست….موفقیت ها، شکست ها و ناهمراهی های فراوانی وجود داشت، اما همچنانکه گفته شد، باور عمده اعضای این گروه، ادامه راه و درس گرفتن از رویدادها بود.

هفتاد نشست با حضور روسای روابط عمومی بعنوان جلسات مجمع به میزبانی شرکتهای متفاوت و البته عمدتاً به میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد. یک اجلاس ویژه هم در مشهد به میزبانی پتروشیمی بندر امام تشکیل شد. باید گفت که نقش پتروشیمی فجر، به عنوان هماهنگ کننده در این سال ها، بسیار چشم گیر است.

از سیاستهای موفق مجمع روابط عمومی می توان به چند نکته اشاره کرد:

۱- بررسی و پیشنهاد تقویم فرهنگی سالانه شرکت عملیات غیر صنعتی به شورای راهبردی مدیران عامل شرکتها،که این تقویم فعالیتهای گسترده فرهنگی برای خانواده های کارکنان صنعت پتروشیمی (شهرستان بندر ماهشهر، شهر بندر امام خمینی، شهر چمران، شهرک بعثت و…) را بر عهده دارد.
۲- انجام فعالیتهای تخصصی مشترک نظیر فعالیتهای مشترک ارتباطی، خلق رویدادها،تشکیل کارگروههای تخصصی و سایر اقدامات
۳- مسائل ارتباط با رسانه از جمله پیشنهاد و برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران طی چندین سال و تمرکز بر حمایت از رسانه های محلی و استانی
۴- نشست ها و ابتکارات مرتبط با حوزه های اجتماعی از جمله فعالیتهای ترغیبی در بخش اقدامات عام المنفعه
۵- اشتراک دانش و مهارت ها در زمینه های مدیریت، ارتباطات، مسئولت اجتماعی، مدیریت بحران و …
و همانطور که گفته شد، در این گذار تا کنون به اهدافی هم چون کارزارهای محیط زیستی، ساخت سالن مرکز همایش، نمایشگاه دایم و… هم نرسیده است.

و اما امروز، آن افراد با چند مرتبه پوست اندازی به یک گروه مدیریتی فکری قوی رسیده اند. اطمینان به نفس به همراه تفکر کار جمعی از جنبه هیا ارتباطات صنعت، راهبردهای رسانه ای، ارتباط با جامعه پیرامونی و… حرفهای مهمی دارند و گامهای مهمتری برداشته اند.

در طول ده سال گذشته، کم کم تفکر توسعه ارتباطات را تمرین کرده اند، شبکه سازی را آزمودند و مورد توجه جدی مدیران صنایع، رسانه ها و مدیران شهری قرار گرفتند.

همه این موفقیت ها نشان از اهمیت دو چندان کارگروهی دارد؛ که اگر همگرایی، همدلی و همراهی در مجموعه ای از مدیران باشد، به نتایج بالاتر از انتظاری خواهند رسید.

نشست مجمع