Category: سایر مقالات

۳ نکته برای جلوگیری از افزایش بحران که از بحرانی در ایالت اوهایو آموخته شد

🔹 سعی کنید شفاف باشید 
این مهمترین نکته است که باید در ذهن داشته باشید. از‌ کلمات شفاف و غیرگمراه کننده استفاده کنید. هنگام بحران، رسانه ها و مردم خواستار شفافیت و صراحت هستند. یک دروغ کوچک یا بیانیه گیج کننده می تواند اعتماد عمومی را از شما سلب کند.

🔹 صدور بیانیه را فراموش نکنید
یک بیانیه روشن صادر کنید که وضعیت را توضیح دهد و حتما آن بیانیه را تا زمان صدور بیانیه بعدی، در دسترس نگهدارید. این به شما اجازه می دهد که اعتماد عموم را حفظ کنید. وجود تنها یک بیانیه روشن در‌ رسانه‌ی شما این امکان را به شما می‌دهد که مرتب به آن اشاره کنید.

🔹 سعی کنید تا حد ممکن از بحران بیشتر جلوگیری کنید.
ارائه اطلاعات قبل از اینکه کسی از شما درخواست کند، به شما اجازه می‌دهد تا بعنوان منبع اصلی خبر معرفی شوید و باقی بمانید. در‌ غیر‌ این صورت در حالت منفعلانه قرار می‌گیرید و
مرتب باید دفاع کنید و توضیح دهید. صداقت باعث می‌شود بعدا کمتر مجبور به عذر خواهی شوید و توضیح دهید.

✅ ترجمه کارگروه آموزش روابط عمومی پتروشیمی

ابزار تبدیل شدن به بازیگر اصلی سازمان

ابزار تبدیل شدن به بازیگر اصلی سازمان
سید محمد اعظمی‌نژاد
منبع: mindtools- hbr

روزنامه دنیای اقتصاد
معمولا در هر سازمان، تعدادی از افراد عملکرد برجسته‌تری دارند و به نوعی بازیگران اصلی به شمار می‌آیند. نتیجه پژوهشی که بر روی نتایج ارزیابی ۳۶۰ درجه بیش از پنجاه هزار نفر طی پنج سال گذشته انجام شده و منجر به تمرکز بر عملکرد بیش از چهارهزار نفر از افراد با عملکرد عالی و به عنوان بازیگران اصلی سازمان‌ها توسط J.Zenger و J.Folkman انجام و در موسسه هاروارد منتشر شده است، منجر به معرفی راه‌حل‌هایی به‌عنوان ابزاری برای تبدیل شدن به بازیگران اصلی سازمان شد.
این پژوهش نشان می‌دهد بازیگران اصلی میزان بهره‌وری بیش از۹۰ درصد و کارکنان خوب سازمان بهره‌وری بین ۴۰ تا ۷۰ درصد در سازمان را دارند.

ادامه نوشته

تبدیل کارکنان از «راضی به خشنود و خشنود به وفادار

رضایت شغلی کارکنان و وفاداری سازمانی
نیروی انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمند ترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور سازمان اهمیت بالایی دارد. نیروی انسانی متعهد با رفتار خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند از بروز زیان های مادی جلوگیری و برای سازمان خلق ارزش و ثروت کند. بدیهی است میزان رضایتمندی کارکنان ارتباط مستقیم با بهره وری آنان و به تبع آن بهره وری سازمان دارد.

ادامه نوشته

پردرآمد ترین مشاغل یدی

dollarمشاغل یدی از جمله مشاغلی است که سختی های خاص خود را دارد و همین ویژگی موجب می شود تا کسانی که در این قبیل حرفه ها مشغول به کار می شوند شرایط خاصی را تجربه کنند اما در بین مشاغل یدی چند شغل در زمره پردرآمدترین مشاغل یدی قرار دارند. ادامه نوشته

ابزار تفکر متمایز و خلاقیت

خلق ایده های جدید

«ما نیاز به فکر و ایده های متفاوتی داریم»، «ما باید محیط کاری خود را تبدیل به فضایی برای بروز خلاقیت کنیم».آیا پیام هایی شبیه به این در محل کار شما وجود دارد؟ ادامه نوشته