Category: سایر مقالات

تبدیل کارکنان از «راضی به خشنود و خشنود به وفادار

رضایت شغلی کارکنان و وفاداری سازمانی
نیروی انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمند ترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور سازمان اهمیت بالایی دارد. نیروی انسانی متعهد با رفتار خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند از بروز زیان های مادی جلوگیری و برای سازمان خلق ارزش و ثروت کند. بدیهی است میزان رضایتمندی کارکنان ارتباط مستقیم با بهره وری آنان و به تبع آن بهره وری سازمان دارد.

ادامه نوشته

پردرآمد ترین مشاغل یدی

dollarمشاغل یدی از جمله مشاغلی است که سختی های خاص خود را دارد و همین ویژگی موجب می شود تا کسانی که در این قبیل حرفه ها مشغول به کار می شوند شرایط خاصی را تجربه کنند اما در بین مشاغل یدی چند شغل در زمره پردرآمدترین مشاغل یدی قرار دارند. ادامه نوشته

ابزار تفکر متمایز و خلاقیت

خلق ایده های جدید

«ما نیاز به فکر و ایده های متفاوتی داریم»، «ما باید محیط کاری خود را تبدیل به فضایی برای بروز خلاقیت کنیم».آیا پیام هایی شبیه به این در محل کار شما وجود دارد؟ ادامه نوشته

دیگر نیازی به خلق تمایز نیست

برای چندین دهه استادان استراتژی به بنگاه ها توصیه می کردند که خود را متمایز کنند. ادامه نوشته

اَبَرشغل های آینده

به تدریج که به ژرفای عصر اطلاعات و دانایی نزدیک می شویم و مشاغل سنتی از بین می روند، ما برای این که بتوانیم جای مناسبی در بازار کار بیابیم و در «اقتصادهای ابرانسانی» بهره ور باشیم، باید به سوی مهارتهایی برویم که قابل ماشینی شدن نباشند. ادامه نوشته