Tag: تبلیغات

روابط عمومی به معنای فروش، بازاریابی و تبلیغات است

روابط عمومی و فروش و بازاریابیخطوط ارتباطی تیره و تار هستند. شما به عنوان یک مسئول ارتباطات معمولا در حال فروش چیزی هستید؛ فروش یک ایده، داستان، مصاحبه با رسانه ها، یک بودجه، یک کمپین. به اتمام رساندن آن تلاش –درک ماجرا، پیروز شدن، به دست آوردن بودجه ای بیشتر- احساس مشابهی مانند احساسی است که همتای بازاریابی شما در هنگام مورد تایید قرار گرفتن ایده تبلیغاتی‌اش یا در هنگام فروش محصولی به وسیله بازاریابی خواهد داشت. و آن فروشنده ای که در آن طرف راهرو ایستاده است چطور؟ او همیشه به دنبال پیدا کردن مشتری بالقوه است و تلاش می‌کند که همیشه در کنار مشتریان حضور داشته باشد و یا حداقل از طریق تلفن با آنها ارتباط برقرار کند و نقاط ضعف و محدودیت‌های مخارج آنها را درک کند.

 

ادامه نوشته

رژیم تبلیغات : تحلیل تبلیغات بر اساس نظریات میشل فوکو

رژیم تبلیغات: تحلیل تبلیغات بر اساس نظریات میشل فوکورژیم تبلیغات
محمد اتابک
این نوشتار بر آن است که ضمن پرداختن به ارا و افکار میشل فوکو در زمینه قدرت، حقیقت و گفتمان به ویژه نظریه او در مورد رژیم قدرت/دانش و رژیم انضباطی از آن برای توصیف تبلیغات در جامعه معاصر استفاده نماید. در این نوشتار تبلیغات به عنوان یک نظام درنظرگرفته شد.نظامی که دارای ویژگی خودارجاعی است و همچون یک پیکره مفصل بندی شده است.در بخش نخست سیری از مراحل تکوین و شکل گیری نظریه رژیم قدرت/دانش میشل فوکو با توجه به روش‌شناسی، واحد تحلیل و عناصر مندرج در نظریه وی چون قدرت، دانش و قدرت/دانش و رژیم انضباطی ذکر می شود. و در بخش دوم تلاش می شود کاربرد این نظریه در مورد وضعیت تبلیغات ارزیابی شود .روش تحقیق نیز مبتنی بر روش اسنادی است.
کلیدواژه:میشل فوکو، تبلیغات،دیرینه شناسی، گفتمان، قدرت، دانش، رژیم حقیقت/دانش، رژیم انضباطی
ادامه نوشته

تبلیغات و صورت‌ بندی ارزش : قدرت شرکت های چند ملیتی

تبلیغات و صورت‌ بندی ارزش: قدرت شرکت های چند ملیتیشرکت های چند ملیتی
محقق: لین شوکِتو
دانشگاه مسّی، زلاندنو
مترجم: محمد اتابک
دانشگاه علامه طباطبائی
Ciochetto, Lynne(2011) Advertising and value formation: The power of multinational companies. bublished by sage (http://csi.sagepub.com/content/59/2/173)
Lynne Ciochetto
Massey University, New Zealand

ادامه نوشته

مراقبت از محیط زیست و تبلیغات

در آستانه روز طبیعت هستیم. به این بهانه تصویر آگهی زیر تقدیم می شود:
آگهی به سفارش nobeenofood.com توسط «موسسه بازاریابی و تبلیغات ۶P» تهیه شده است. شعار آگهی این است که «مرگ زنبورها نبردی بی‌صدا است. از بین رفتن گرده‌افشان‌ها اثرات مخربی بر محیط زیست و تولید مواد غذایی بر جای می گذارد.»

محیط زیست و تبلیغات

تفاوت بازاریابی محتوا با تبلیغات چیست؟

مترجم: پیام محجوبیبازاریابی محتوا 1
منبع: Forbes
بازاریابی محتوا، روشی از بازاریابی است که در آن سازمان، به‌منظور جذب و دستیابی به مخاطبان، محتوایی ارزشمند، متناسب با شرایط (شامل فرهنگ، علایق مخاطب و…) به صورتی مستمر ایجاد و منتشر می‌کند، با این هدف که اعمال مشتریان تبدیل به رفتاری سودبخش برای سازمان شود
ادامه نوشته